Állattartó telepek korszerűsítése

Magyarországon az állattartók jelentős része még mindig elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni. Ezért a Vidékfejlesztés Program alapvető célja az, hogy javítsa az állattartó gazdaságok versenyképességét, növelje az ágazatban a foglalkoztatottak számát és új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatásával fokozza a hozzáadott érték termelését.

A program több területen járul hozzá az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló új épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforráshatékonyságának javulásával fajlagosan csökkenhet az energiafelhasználás, ezért kiemelt figyelmet szánnak minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni az állattartó létesítményekben. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. További fontos cél a fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, valamint a foglalkoztatotti létszám növelése.

A VP elsősorban a kis- és közepes méretű gazdaságok, valamint a munkaigényes mezőgazdasági ágazatok – mint például a kertészet vagy az állattenyésztés – támogatására helyezi a hangsúlyt. Mindemellett jelentős mértékben támogatja a mező- és erdőgazdálkodás változó klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodását (energiahatékonyság, öntözésfejlesztés), a vidék megerősödését a vidéki lakosság helyben tartásával, munkalehetőségek megteremtésével. A vidékfejlesztés keretében először van lehetőség agrár-, élelmiszeripari- és erdőgazdasági innovációk támogatására. A VP külön alprogramokat hirdetett a fiatal mezőgazdasági szereplők számára, valamint a rövid ellátási láncok kialakítására, fejlesztésére. A két alprogram az agráriumban egyre sürgetőbb generációváltást, valamint a vidéki lakosság helyben tartását és megerősödését hivatott elősegíteni.

2018 © Minden jog fenntartva - Impresszum - Facebook