VERSENYKÉPESEBB ÉLELMISZERIPAR

Annak érdekében, hogy élelmiszeriparunk továbbra is ütőképes maradhasson mind az európai, mind a világpiacon a Vidékfejlesztési Program számos területen támogatja az ágazat szereplőit. Így kiemelt figyelmet szentelnek a termelők versenyképességének javítására, hogy megfelelő módon integrálódjanak az agrár-élelmiszeripari láncba, az erőforrás-hatékonyság előmozdítására, valamint az agrár-, erdő-, és élelmiszergazdaság szereplői számára az egész életen át tartó tanulás ösztönzésére.

A versenyképesség megőrzése, fokozása érdekében egyrészt lehetőséget kínálnak a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához.

Egyik kiemelt cél a legkorszerűbb, innovatív technológiák meghonosítása. Ezért különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló beruházások. Emellett a program lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyságát fokozó korszerűsítésére, felújítására is.

Ugyancsak fontos elem az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése keretében a rövid ellátási láncok (REL) és a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása, amely a jövedelmük növelését teszi lehetővé. Mindez promóciós tevékenységek előmozdításával, és a közös projekttervre alapozott értékesítési formák kialakításával, fejlesztésével valósítható meg.

A termelők versenyképességét alapjaiban határozza meg a meglévő tudásszint minősége, azaz korszerűsége, alkalmazhatósága, mélysége. Ezért kiemelt cél az agrárágazat humán hátterének fejlesztése tanulással, szaktanácsadással, tudásátadással, ami amellett, hogy hozzájárul a vidéki területek gazdasági növekedéséhez, a mezőgazdasági termelők, élelmiszer feldolgozók, valamint erdőgazdálkodók fenntartható, környezetkímélő, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdálkodásának elősegítéséhez, nem elhanyagolható módon a vidéki területek népesség-megtartó képességét is erősíti. Ráadásul a szakmai képzésben résztvevőknek átadott tudás pozitívan hat a fogyasztói oldalra is, mivel közvetlen hatásként az új többlettudás emeli a termelés, szolgáltatás minőségét.

2018 © Minden jog fenntartva - Impresszum - Facebook