ÚJ, ÉLETKÉPES ERDŐK TELEPÍTÉSE

A mezőgazdasági termelés egyik legnagyobb kihívása az időjárási szélsőségekkel szembeni kitettség, ami a magyar mezőgazdaság versenyképességének tartósan korlátozó tényezőjévé vált. A szélsőséges időjárási jelenségek (téli és tavaszi fagykár, hirtelen lezúduló jelentős mennyiségű csapadék, viharkár, jégkár) évről-évre komoly károkat okoznak a gabona-, olajnövény- és kertészeti termelésünk alakulásában, amely jelentős hatással van az egész ágazat kibocsátására, versenyképességére és jövőbeni eltartó képességére. Az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklésére, a legfontosabb természeti erőforrásaink, a vizeink, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítására erdészeti illetve erdővédelmi programok indultak.

A Vidékfejlesztési Program fontos célja az erdők megfelelő ökológiai teljesítőképességének fenntartása és fejlesztése, és ennek segítségével a vidéki térségek lakosságának a megtartása. Kiemelt cél a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterületek növelése. Szintén támogatott terület az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Ide kell érteni azokat a beavatkozásokat is, amelyek hatásai nem azonnal, hanem a jövőben várható fahasználat során tapasztalhatók.

A program fontos eleme a tudatos erdő-környezetvédelmi gazdálkodási módok elterjesztése, a fafajok adaptációs készségének növelése, az egyes területeken az erdőtípus, fafaj-összetétel, illetve gazdálkodási mód megváltoztatása is. Ezért támogatásban részesülnek, akik önkéntes alapon, a vonatkozó jogszabályi előírásokban és az erdőtervben foglalt jogosultságaikat kihasználva, a kötelezettségeken túlmutató erdő-környezetvédelmi vállalásokat tesznek. A program külön kezeli az Európai Unió által létrehozott európai ökológiai Natura 2000 hálózatot, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását, és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Hazánkban a Natura 2000 hálózat erdő hasznosítású területeire speciális, a közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező szerkezeti és funkcionális elemeinek, valamint az erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű fajok életfeltételeinek biztosítását szolgáló erdőgazdálkodási kötelezettségek vonatkoznak, amelyek betartása többletköltséget, illetve bevételkiesést jelentenek a gazdálkodók számára, akik így kompenzációban részesülnek. Emellett fontos figyelmet szentelnek az erdőgazdálkodás hatékonyságát javító és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzésére, valamint az erdei termékek és melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítására, beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari feldolgozás előkészítését szolgáló gépeket és technológiát is.

2018 © Minden jog fenntartva - Impresszum - Facebook