KÖRNYEZETBARÁT, MODERN KERTÉSZETEK FEJLESZTÉSE

A kertészeti ágazat az agrárgazdaság legsokoldalúbb főágazata, amely ezzel együtt a mezőgazdaság egyik legmunkaigényesebb területének is tekinthető, ennek megfelelően az agrárgazdaságon belül a foglalkoztatásban betöltött szerepe meghatározó. Magyarországon olyan klimatikus, talaj, vízkészlet és geotermikus adottságok, valamint gazdálkodási hagyományok állnak rendelkezésre, amelyeknek köszönhetően az ország jelentős kertészeti termelési potenciállal rendelkezik.

A kertészeti ágazat akkor tudja megőrizni jövedelemtermelő képességét, ha a gazdálkodók modern kertészeti gépekkel korszerű termesztéstechnológiát alkalmaznak, azonban a termesztő berendezések, valamint a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erőgépek, munkagépek beruházásigénye az agrárgazdaságon belül a legnagyobb. Mindez indokolttá teszi a megfelelően ösztönző pályázati rendszer kialakítását. Ezért a program kiemelt célja a kertészeti ágazatok versenyképességének és hozzáadott érték termelésének növelése a modern eszközök és az új, innovatív, környezetbarát kertészeti technológiák, termesztési módok elterjesztésének támogatásával. A művelet továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására - az ágazatra még jellemző környezetterhelés csökkentése érdekében. Így az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítésekkel, felújításokkal, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásával segítik elő a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását. Kiemelt figyelmet szentelnek a gyümölcstermesztési ágazat fejlesztésre is, hiszen az egyéb mezőgazdasági ágazatokhoz képest egységnyi területen kedvezőbb a termelési érték, ezzel együtt – a betakarítás, áru-előkészítés magas élőmunka igénye miatt - kedvezőbb foglalkoztató- és eltartó képességgel rendelkezik.

Egyre növekvő igény mutatkozik, elsősorban a magasabb feldolgozottsági fokú gyógynövényekből készült késztermékek bel- és külpiaci értékesítésére is. Amellett, hogy ez az ágazat számára jó lehetőség, arról sem szabad elfelejtkezni, hogy a gyógynövények termesztése és gyűjtése évszázados hagyománnyal bír, amelynek az agrárgazdaságban betöltött szerepe is jelentős, és hozzájárul a vidéki térségekben a foglalkoztatás fenntartásához és növeléséhez.

2018 © Minden jog fenntartva - Impresszum - Facebook