Közösségi épületek felújítása

A korszerűsítések és fejlesztések mellett a Vidékfejlesztési Program fontos célkitűzése a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, és a települések vonzóbbá tétele. Ennek keretében a vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára és energetikai fejlesztésére, valamint a tényleges közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítésére, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozására és fejlesztésére is sor kerül.

A programban kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével. A klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekhez köthető, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása azonban valamennyi településen kihívást jelent, így a vidéki térségeknek is fontos szerepük van az energiahatékonysági célkitűzések megvalósításában. A beavatkozások hozzájárulnak a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. A támogatásban részesülő projektek megvalósulása elősegíti a Nemzeti Reform Programban kitűzött 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték, illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló energia részarány elérését.

2018 © Minden jog fenntartva - Impresszum - Facebook