Vidékfejlesztési Program

A magyar vidék gazdaságunk fejlődésének kulcseleme, így a Vidékfejlesztési Program kiemelt fontosságú hazánk jövőbeni fejlődésében és versenyképességünk megőrzésében. Gerincét a családi vállalkozások adják, hiszen gazdálkodási hagyományaink megőrzése mellett többek között a foglalkoztatásban is megkerülhetetlen szerepet töltenek be. Ezért a 2014-2020 közötti uniós fejlesztési ciklusban ők kerültek a támogatások középpontjába: a beruházások 80%-a kerül kis- és közepes gazdaságokhoz.tanulás ösztönzésére.

A Vidékfejlesztési Program (VP) az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának (KAP) II. pilléréből finanszírozott átfogó fejlesztési program, amely az agrárium és a vidéki térségek megerősödését, fejlesztését szolgálja. A rendelkezésre álló forrás összesen mintegy 1 300 Mrd Ft.

A program az alábbi prioritások mentén épül fel:

  • Tudásátadás
  • Versenyképesség fokozása
  • Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának előmozdítása, állatjóllét és kockázatkezelés
  • Ökoszisztémák helyreállítása
  • Erőforrás-hatékonyság növelése
  • Szegénység csökkentése, gazdasági fejlődés előmozdítása

A VP elsősorban a kis- és közepes méretű gazdaságok, valamint a munkaigényes mezőgazdasági ágazatok – mint például a kertészet vagy az állattenyésztés – támogatására helyezi a hangsúlyt. Mindemellett jelentős mértékben támogatja a mező- és erdőgazdálkodás változó klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodását (energiahatékonyság, öntözésfejlesztés), a vidék megerősödését a vidéki lakosság helyben tartásával, munkalehetőségek megteremtésével. A vidékfejlesztés keretében először van lehetőség agrár-, élelmiszeripari- és erdőgazdasági innovációk támogatására.
A VP külön alprogramokat hirdetett a fiatal mezőgazdasági szereplők számára, valamint a rövid ellátási láncok kialakítására, fejlesztésére.
A két alprogram az agráriumban egyre sürgetőbb generációváltást, valamint a vidéki lakosság helyben tartását és megerősödését hivatott elősegíteni.

2018 © Minden jog fenntartva - Impresszum - Facebook